Privacybeleid

Algemeen

In deze privacy-policy leggen we uit hoe we met je persoonsgegevens omgaan. ZODIAC de musical is de gegevens-verantwoordelijke van de persoonsgegevens die we verwerken. Deze privacy-policy is van toepassing op al het gebruik van je persoonsgegevens zoals verzameld door ZODIAC de musical (via de website of op andere wijze).

Wie wij zijn?

ZODIAC de musical is een handelsnaam van Stichting Zodiac, gevestigd aan de Nassausingel 26, 4811 DG te Breda en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77529006.

Waarom verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We hebben jouw persoonsgegevens nodig voor de correcte afhandeling van een ticketboeking (via website of telefoon). Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens van verkoopkanalen waar ZODIAC de musical een afspraak mee heeft voor ticketverkoop. Zo kunnen we je via e-mail, telefoon of post eventueel op de hoogte houden van belangrijke informatie voor je bezoek en ook voor de verplichtingen die voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.

Voor marketingdoeleinden kunnen we op basis van jouw bestelhistorie je tijdelijk categoriseren, zodat we je gericht per e-mail of social media kunnen benaderen met relevante informatie, bijvoorbeeld voor toekomstige theatervoorstellingen. Voor strategische doeleinden maken we enkel anonieme analyses op basis van de bestelhistorie.

Gegevens die worden vastgelegd

Als je gebruikmaakt van onze diensten of producten, hebben wij gegevens nodig. Die gegevens kun je via de website opgeven, telefonisch, per e-mail, tijdens een gesprek etc. Denk hierbij aan: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.

Naast deze gegevens die je zelf bij ons opgeeft, wordt ook een aantal gegevens automatisch geregistreerd wanneer je bijvoorbeeld de website bezoekt (zoals welke pagina’s je bezoekt, uit welke plaats of regio je afkomstig bent en computergerelateerde informatie), deze gegevens verzamelen wij via Cookies.

De informatie over het klik- en zoekgedrag kan door ons gebruikt worden. Al deze informatie maakt het mogelijk om voor een betere gebruikerservaring te zorgen, door de website en (online) marketing te optimaliseren. Ook kunnen we op basis van deze informatie de website aanpassen, zoals een betere menu-indeling en inrichting van bepaalde pagina’s. We proberen op basis van de informatie die we van je hebben onze communicatie via nieuwsbrieven, banners of advertenties zo relevant en interessant mogelijk te maken, míts je hebt aangegeven dat wij deze gegevens mogen gebruiken. Wij meten bovendien de effectiviteit van onze campagnes.

Beeld- en/ of geluidsopnamen

Tijdens jouw bezoek kunnen er beeld- en/ of geluidsopnamen worden gemaakt. Wanneer je expliciet op een foto staat, zullen wij deze beelden niet zonder overleg gebruiken voor communicatiedoeleinden. Indien een voorstelling wordt opgenomen. dan zal dit vooraf aangegeven worden.

Er worden ook opnames gemaakt voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor het artistieke team. Op locatie worden om veiligheidsredenen beeldopnamen gemaakt, deze beelden worden uitsluitend gebruikt en gedeeld met de politie wanneer er sprake is van een misdrijf en/ of overtreding.

Gebruik van gegevens voor het sturen van nieuwsbrieven en andere (marketing)informatie

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer je deze niet langer wenst te ontvangen, kun je je altijd weer gemakkelijk uitschrijven. Je kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, via de hieronder opgenomen contactgegevens.

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Alleen die gegevens die we verplicht zijn te bewaren onder belasting- en boekhoudverplichtingen zullen we bewaren.

Cookies

Veel van de hier genoemde informatie wordt via cookies verzameld. Voordat wij cookies plaatsen die persoonsgegevens verzamelen, vragen wij eerst om toestemming via de cookiemelding. In onze cookie policy lees je alles over ons gebruik van cookies.

Verstrekking van uw persoonsgegevens

Alleen de medewerkers van ZODIAC de musical en Eventim (ticketpartner) die gegevens nodig hebben voor het leveren van de dienst krijgen toegang tot de persoonsgegevens, en alleen tot die gegevens die daarvoor nodig zijn. Het kan soms noodzakelijk zijn om persoonsgegevens aan derde partijen te verstrekken die bepaalde diensten aan ons leveren, zoals aan de website-host of andere (IT) dienstverleners, de payment provider voor het regelen van de betaling, professionele adviseurs (zoals accountants of advocaten) of aan autoriteiten of opsporingsautoriteiten (voor zover we daartoe verplicht zijn). In geval van verstrekking aan een derde partij zorgen we dat deze partijen de gegevens alleen voor het doeleinde zullen gebruiken waarvoor de gegevens verstrekt zijn (met uitzondering van autoriteiten en opsporingsautoriteiten).

Beveiliging

We zullen altijd vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen tegen misbruik of andere vormen van onrechtmatig of onbevoegd gebruik, waaronder vernietiging, verlies of wijziging. We zullen ook van onze serviceproviders verlangen dat zij de gegevens vertrouwelijk behandelen en adequaat beveiligen.

Inzagerecht, wijziging en andere verzoeken

Je hebt het recht om een overzicht op te vragen van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Wanneer de gegevens incorrect, incompleet of in strijd met toepasselijk recht worden verwerkt, kun je ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, te verwijderen of de verwerking ervan te beperken (voor zover relevant). Je hebt onder omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht om de persoonsgegevens in een gangbaar format van ons te verkrijgen, voor zover beschikbaar.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. In geval van klachten kun je je ook hier melden, of je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

We horen het graag wanneer je vragen hebt over dit privacy statement of over ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

Stichting Zodiac
Koepelcomplex Gebouw L – theaterzaal
Nassausingel 26
4811 DG Breda

Tel. 085-0 65 45 95
info@stichtingzodiac.nl

ZODIAC de musical wordt mede mogelijk gemaakt door: